Slamtømming og spyling

Tømming av septiktanker

Tømming av private septiktanker/slamavskillere i Balsfjord Kommune utføres av Perpetuum.

Vi ber om at tankene (alle kammer) merkes med stake – hvis mulig også med gnr./bnr.

Vi anbefaler abonnenten å reparere/skifte ut dårlige tanklokk da disse kan utgjøre en fare for bl.a. barn og dyr, og abonnenten er selv ansvarlig for eventuelle ulykker.

Der hvor det kan være fare for at veier/bruer ikke tåler tunge kjøretøy opp til 20 tonn, ber vi om at dette meldes til Perpetuum Miljø AS eller Balsfjord kommune.

Perpetuum logo

Klagefrist vedrørende septiktømming senest 1 mnd etter utført tømming.
Sendes til Perpetuum Miljø AS

 

Betalingssatser for slamtømming finner du her.

Bestill ekstratømming her.

Problemer med tett avløp/kloakk?

For enkeltoppdrag som spyling, lekkasjer, trykktesting og inspeksjon ber vi deg kontakte PerpetuumJoar's Transport, Høytrykksvakta eller VVS24.

Kontakt oss

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00
Sentralbord: 777 22 000
E-post: Klikk her

Motta driftsmelding på SMS:
Registerer deg på varslemeg.no

Om oss

Balsfjord Kommunalteknikk
Sagelvvassveien 6
9050 Storsteinnes

© 2017 Balsfjord Kommunalteknikk | NO 884046912 MVA | Informasjonskapsler