Tømming av private septiktanker starter uke 34 2018

Perpetuum logo

Årets tømming av private septiktanker/ slamavskillere starter i uke 34, og vil foregå fortløpende(ca 4 mnd). Oppstart denne sesongen blir fra Selnes v/ Tromsø grense og utføres fortløpende mot Nordkjosbotn m/sideveier videre mot Storfjord grense, i tillegg Sagelvvatn, Takvatn og Tamokdal område. Det er beregnet å bruke ca 1 måned på strekningen Selnes – Nordkjosbotn. Det vil bli annonsert nærmere fremdrift når det nærmer seg tømming på Nordkjosbotn.

Informasjon til abonnenten: 

Tanker må merkes med stake – hvis mulig også med gnr./bnr. Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank og at tanklokk er avdekket.

Vi anbefaler abonnenten å reparere/skifte ut dårlige tanklokk da disse kan utgjøre en fare for bl.a. barn og dyr, og abonnenten er selv ansvarlig for eventuelle ulykker.

Der hvor det kan være fare for at veier/bruer ikke tåler tunge kjøretøy opp til 20 tonn, ber vi om at dette meldes til Perpetuum Miljø AS eller Balsfjord kommune.

Klagefrist vedrørende septiktømming er 1 mnd etter utført tømming og sendes til Perpetuum Miljø AS, Salangsverket 9350 Sjøvegan tlf. 4000 29 29 mail: kundesenter@perpetuum.no eller til Balsfjord kommune.

Kontakt oss

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00
Sentralbord: 777 22 000
E-post: Klikk her

Motta driftsmelding på SMS:
Registerer deg på varslemeg.no

Om oss

Balsfjord Kommunalteknikk
Sagelvvassveien 6
9050 Storsteinnes

© 2017 Balsfjord Kommunalteknikk | NO 884046912 MVA | Informasjonskapsler