Avfall og renovasjon

Hver enkelt kommune er pålagt renovasjon og fastsetter sine husholdningers pris på renovasjonsabonnement. I Balsfjord kommune er det Senja Avfall som samler inn og behandler alt husholdningsavfall.

 

Senja Avfall

Senja Avfall er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Balsfjord, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Salangen, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Selskapet håndterer ca. 25 000 tonn avfall årlig.

Innsamling

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall. Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Les mer om: Forurensningsloven.

Søppeltømming

Henteavstand

Dunk skal settes frem til kjørbar vei tømmedag. Husk at dunkene skal være tilgjengelige for renovatørene i tidsrommet kl. 07 – 23 på tømmedagen. Vintertid skal adkomsten til dunkene være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. Ved ekstremvær vintertid oppfordres abonnenter ved stikkveier til å bringe avfallsdunken til fylkesvei eller riksvei. Husk at dunkene ved tømming skal plasseres med lokkets åpning mot veien.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke lenger settes frem under ordinær renovasjon. Det vil gjennomføres egen innsamling til høsten og det kan leveres direkte til miljøstasjonen.

EE-avfall

EE-avfall kan leveres gratis til forhandlere av tilsvarende varetype, eller til miljøstasjonen.

Tømmekalender

Under finner du vår nye tømmekalender. Bare legge inn adressen din så får du opp kalenderen som gjelder for deg.  Ved adressesøk vises de neste tømmingene for alle avfallstyper som tømmes hjemme hos deg. Skulle du ikke finne adressen din, ber vi deg kontakte oss.

Vær obs på at kalender for hele året gjelder for inneværende år.

 

Kontakt oss

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00
Sentralbord: 777 22 000
E-post: Klikk her

Motta driftsmelding på SMS:
Registerer deg på varslemeg.no

Om oss

Balsfjord Kommunalteknikk
Sagelvvassveien 6
9050 Storsteinnes

© 2017 Balsfjord Kommunalteknikk | NO 884046912 MVA | Informasjonskapsler